Certyfikat SSL dla Reflink.pl

Ustawiłem adres https dla domeny www.reflink.pl. Musiałem poczekać, aż certyfikat się uaktywni, żeby ustawić Page Rule. Wcześniej zmodyfikowałem plik wp-config, dodając

define( ‘FORCE_SSL_ADMIN’, true );

Zainstalowałem wtyczkę Really Simple SSL. Potem, gdy już wszystko działało, w pliku .htacces dodałem

RewriteEngine On RewriteCond %{SERVER_PORT} 80 RewriteRule ^(.*)$ https://www.reflink.pl/$1 [R,L]