JW Broadcasting — listopad 2019

Byłem dzisiaj u znajomych, żeby wspólnie obejrzeć film “JW Broadcasting — listopad 2019“. Najbardziej zrobił na mnie wrażenie fragment o uwięzionych braciach z Egiptu (relacja zaczyna się w 43 minucie filmu).

Bracia mieli spisać zeznania o swojej religii. Powiedzieli, że potrzebują Biblii. Pozwolono mu wyjąć Biblię z rzeczy osobistych z depozytu, ale strażnik mu ją zabrał.

Oficer otworzył Biblię na Księdze Liczb i zapytał: “Kto napisał tę księgę?”. Brat odpowiedział: “Mojżesz”. “Kłamiesz!” – wrzasnął oficer.

Strażnik zamknął Biblię i ponownie otworzył, tym razem na Księdze Powtórzonego Prawa. Znów zapytał: “Kto napisał tę księgę?”. Brat odpowiedział: “Mojżesz”. “Kłamiesz!” – znów krzyknął oficer.

Brat gorączkowo starał się przypomnieć sobie, gdzie w Biblii jest napisane, że Jehowa polecił Mojżeszowi spisać te słowa.

Oficer zamknął Biblię znowu, otworzył ją i zaczął czytać na głos: “Wtedy Jehowa rzekł do Mojżesza: ‘Zapisz w księdze, żeby o tym pamiętano, i powtórz Jozuemu'” – czyli prawdopodobnie fragment z Księgi Wyjścia 17:14.