Kebab z nadzorcą grupy

Byłem na kebabie z nadzorcą grupy i jego żoną, pierwszy raz.

Na parkingu ktoś przestawił starego trupa bez tablic tak, żeby było wolne miejsce parkingowe.

Rozmawialiśmy, jak można byłoby jeszcze lepiej zorganizować parking.