“Oryginalna” spirala Ulama

Spirala Ulama bez zaznaczonych liczb pierwszych

Na kwadratowej tablicy spiralnie wypisujemy kolejne liczby naturalne. Startujemy od liczby 1. Rotacja w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara).


Spirala Ulama z zaznaczonymi liczbami pierwszymi

Wyraźnie widać, że na niektórych przekątnych liczby pierwsze grupują się częściej niż na innych.


Liczby pierwsze na spirali Ulama

Poniżej znajduje się grafika przedstawiająca układ liczb pierwszych na spirali Ulama. Liczby, które nie są liczbami pierwszymi, zostały pominięte.